Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Kontakt rekrutacja

Email w sprawach dotyczących rekrutacji na studia I i II stopnia: rekrutacja@up.poznan.pl

Odpowiedzi na zapytania mailowe udzielamy na bieżąco
w godzinach pracy Działu Studiów i Spraw Studenckich
od poniedziałku do piątku - 7:00 - 15:00