Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Kontakt rekrutacja

Dane kontaktowe komisji rekrutacyjnych
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii

507927291

507927276

rekwrb@up.poznan.pl
Wydział Leśny

507927286

rekwl@up.poznan.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach

504626189

rekwmwnz@up.poznan.pl
Wydział Technologii Drewna

507926981

rekwtd@up.poznan.pl
Wydział Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu

507927258

rekwoak@up.poznan.pl
Wydział Nauk o Żywności
i Żywieniu

507927256

rekwnzz@up.poznan.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
i Gospodarki Przestrzennej

507927254

rekwisgp@up.poznan.pl

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

507926248

rekwes@up.poznan.pl

Kontakt telefoniczny możliwy jest w dni robocze, w godz. 9.00–14.00

Email w sprawach ogólnych i technicznych dotyczących rekrutacji na studia I i II stopnia: rekrutacja@up.poznan.pl

Odpowiedzi na zapytania mailowe udzielamy na bieżąco
w godzinach pracy Działu Studiów i Spraw Studenckich
od poniedziałku do piątku - 7:00 - 15:00