Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

stacjonarne I stopnia: inżynierskie
profil: ogólnoakademicki
studia prowadzone na: Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu
czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku), 210 ECTS
przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka.
sylwetka absolwenta: Jakość i Bezpieczeństwo Żywności jest nowym programem studiów pierwszego stopnia, w którym przedmioty technologiczne i inżynierskie stanowiące podstawę przygotowania absolwenta zatrudnianego dzisiaj w dynamicznie rozwijającym się sektorze rolno-spożywczym w całej Europie, uzupełniono zestawem przedmiotów dotyczących systemów zapewniania jakości i bezpieczeństwa. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej , zapotrzebowanie na tą wiedzę jest bezsprzeczne i bardzo ważne będzie także w przyszłości. Zarówno Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne , HACCP czy międzynarodowe standardy ISO są podstawą kompetencji i umiejętności absolwenta takich studiów. W programie interdyscyplinarnych istudiów znalazły się m.in. przedmioty podnoszące wiedzę ekonomiczną, wiedzę o zasadach zarządzania firmami, opracowywania i komercjalizacji nowych produktów spożywczych oraz ich nowoczesnej dystrybucji. Ważny obszar wiedzy absolwenta nowych studiów ma dotyczyć wiedzy z zakresu ochrony środowiska, prawa żywnościowego i prawnej ochrony konsumenta, bez znajomości których, nie może funkcjonować dzisiaj żadna firma spożywcza. Absolwenci będą przygotowani aby zdobytą wiedzę przenosić bezpośrednio do zastosowań praktycznych. Będą gotowi do podjęcia pracy na stanowiskach inżynierskich obejmujących kontrolę jakości i bezpieczeństwa oraz technologię w łańcuchu żywnościowym w przedsiębiorstwach, laboratoriach i innych instytucjach. Mogą być zatrudniani w placówkach badawczo-rozwojowych, firmach audytujących i doradczych, inspekcjach urzędowej kontroli jakości, placówkach edukacyjnych, centrach zarządzania kryzysowego itp. Absolwenci nowego kierunku będą dobrze przygotowani do podjęcia pracy lub kontynuowania studiów na II stopniu tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego

 

ZałącznikRozmiar
Efekty kształcenia JiBZ.pdf257.7 KB