Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Zapraszamy do studiowania na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu!

Uczelnia zajmuje drugie miejsce w rankingu uczelni rolniczych w kraju.

Czekamy na ambitną młodzież o ukierunkowanych zainteresowaniach. Oferujemy nowoczesną bazę laboratoryjną i 12 własnych zakładów doświadczalnych. Gwarantujemy bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry akademickiej.

Stałe doskonalenie programów kształcenia i wysoki standard działalności badawczej – to priorytety władz uczelni, a dla absolwentów – liczne możliwości na rynku pracy.

Oferta dydaktyczna 2017/2018 to 26 kierunków studiów pierwszego stopnia,
25 kierunków studiów drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria.


Najnowsze kierunki w naszej ofercie

 na studiach pierwszego stopnia:

na studiach drugiego stopnia:

od semestru letniego 2016/2017:

Zachęcam do dokonania trafnego wyboru.

prof. dr hab. Cezary Mądrzak
Prorektor ds. Studiów