Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Zapraszamy na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego 2015/2016.

Elektroniczna rejestracja kandydatów odbędzie się
w dniach 11 stycznia - 15 lutego 2016 r.

Więcej szczegółów tutaj.


 

Zapraszamy do studiowania na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu!

Uczelnia zajmuje drugie miejsce w rankingu uczelni rolniczych w kraju. Otrzymaliśmy wysokie miejsce w rankingu „prestiż wśród pracodawców”.

Czekamy na ambitną młodzież o ukierunkowanych zainteresowaniach. Oferujemy nowoczesną bazę laboratoryjną i 12 własnych zakładów doświadczalnych. Gwarantujemy bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry akademickiej.

Stałe doskonalenie programów kształcenia i wysoki standard działalności badawczej – to priorytety władz uczelni, a dla absolwentów – liczne możliwości na rynku pracy.

Oferta dydaktyczna 2015/2016 to 26 kierunków studiów pierwszego stopnia,
24 kierunki studiów drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria.


Najnowsze kierunki w naszej ofercie

 na studiach pierwszego stopnia:

na studiach drugiego stopnia:

od semestru letniego 2015/2016:

Zachęcam do dokonania trafnego wyboru.

 

prof. dr hab. Monika Kozłowska
Prorektor ds. Studiów