Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Witam młodzież zainteresowaną studiami na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
 
Nasza Uczelnia posiada najwyższe uprawnienia akademickie, a pod względem potencjału naukowego i kadrowego zajmuje trzecie miejsce w regionie.
Studia rolniczo-leśne mają w Wielkopolsce ponad 140-letnią tradycję. Zostały zapoczątkowane przez wielkiego filozofa i przyrodnika, ekonomistę i działacza narodowego – Augusta hr. Cieszkowskiego, od 1996 roku patrona uczelni.

więcej >>>