Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Zapraszam młodzież do studiowania na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu!

Uczelnia nasza zajmuje drugie miejsce w rankingu uczelni rolniczych w kraju. Otrzymaliśmy również wysokie miejsce w rankingu „prestiż wśród pracodawców”.

Czekamy na ambitną młodzież o ukierunkowanych zainteresowaniach. Oferujemy nowoczesną bazę laboratoryjną i 12 własnych zakładów doświadczalnych. Gwarantujemy bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry akademickiej.

Stałe doskonalenie programów kształcenia i wysoki standard działalności badawczej – to priorytety władz uczelni, a dla absolwentów – liczne możliwości na rynku pracy.

Najnowsza oferta dydaktyczna to 26 kierunków studiów pierwszego stopnia, 22 kierunki studiów drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria.

Szczególnie polecamy nowe w ofercie kierunki:
inżynieria biotworzyw oraz inżynieria rolnicza – na studiach pierwszego stopnia, a także ochrona przyrody, turystyka przyrodnicza i gospodarka przestrzenna – na studiach drugiego stopnia.

Zachęcam do dokonania trafnego wyboru.

prof. dr hab. Monika Kozłowska
Prorektor ds. Studiów